Informació general


Per donar compliment amb l'establert en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

 

 • Titular: CREZCO SOLUTIONS S.L.
 • Adreça: Av/Rius i Taulet 105 08173 – Sant Cugat del Vallés
 • Contacte: info@crezco-solutions.com o 931 448 960
 • Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 42211, folio 170, Hoja B 404242, inscripción 1.
 • CIF:  ES B65424566

 

1-Usuaris;
L'accés a i/o ús del Portal atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserves alguna, les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del Portal.

2-Us de la pàgina web, serveis i continguts;

L'usuari es compromet a utilitzar el web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.
Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, dissenys, etc), es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets de NAUTICADECOR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al web de Nautica Decor.

3-Responsabilitat del usuari per danys i perjudicis;
L'ús del Web es realitzarà sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari. Aquesta responsabilitat s'estendrà a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o similars assignades per a l'accés al web o qualsevol dels seus serveis.

4-Modificació unilateral;
Nautica Decor podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del web, així com modificar o eliminar, els productes, els continguts i les condicions d'accés i / o ús del web.

5-Hiperenllaços;

5.1.

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines de Nautica Decor s'han de sotmetre a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web de Nautica Decor.
 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de Nàutica Decor ni sobre els serveis o continguts del mateix.
 • L'establiment del "hiperenllaç" no implicarà l'existència de relacions entre Nautica Decor i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Nautica Decor dels serveis i continguts oferts en aquest portal.
 • Nautica Decor no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi el "hiperenllaç" ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.
 • Qualsevol "hipervincle" al lloc web de Nautica Decor s'efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

5.2.

El lloc web de Nautica Decor no conté connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. En cas d'existir en un futur, aquests enllaços tindrien com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la recerca d'informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

6-Protecció de dades de caràcter personal;
Nautica Decor recull en diversos formularis del Portal dades personals i informació dels Usuaris per al seu emmagatzematge i / o utilització en relació amb aquest usuari. Les dades facilitades pels Usuaris s'incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent (en endavant, el "Responsable del Fitxer"). En cada un dels formularis en què es recaptin dades de caràcter personal, l'usuari rebrà del Responsable del Fitxer informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l'ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les quals, en tot cas, hauran de ser acceptades expressament per l'Usuari. El Responsable del Fitxer es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular:

 • a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'Usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació al Portal. No obstant això, el Responsable del Fitxer podrà revelar les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació de l'Usuari quan li sigui requerida per autoritats públiques en l'exercici de les funcions que tenen legítimament atribuïdes i conforme a les disposicions que resultin aplicables.
 • a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar l'alteració, pèrdua i el tractament o accés no autoritzat a aquestes dades. Sense perjudici d'això, a causa de les actuals condicions de seguretat a Internet, el Responsable del Fitxer no pot garantir l'ús il · lícit de la informació dels Usuaris per part de tercers. En conseqüència, ni Nautica Decor ni el Responsable del Fitxer garanteixen ni assumeixen cap responsabilitat pels danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que poguessin derivar d'alteració, pèrdua, el tractament, accés no autoritzat o l'ús il · lícit de la Informació dels Usuaris per part de tercers.

L'usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades al Responsable del Fitxer degudament actualitzades. L'usuari serà responsable dels danys i perjudicis que Nautica Decor pugui patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

7-Ús de tecnologia “cookie”;
Descripció: Les galetes constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. No és més que un fitxer de text que alguns servidors demanen al nostre navegador que escrigui al nostre disc dur, amb informació sobre el que hem estat fent per les seves pàgines. Posseeixen una data de caducitat, que pot oscil · lar des del temps que duri la sessió fins a una data futura especificada, a partir de la qual deixen de ser operatives. Per a més informació visita el web del Departament de Tractament de la Informació i Codificació dependent del Consell Superior d'Investigacions Científiques d'Espanya. Galetes emprades en el lloc de Nautica Decor: Nautica Decor utilitza cookies per facilitar la navegació pel seu lloc web. Les cookies utilitzades en www.nauticadecor.com s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus textos.

L'usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no al seu disc dur de les galetes emprades en www.nauticadecor.com. En aquest sentit, l'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no al seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d'ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. En qualsevol cas, l'usuari podrà eliminar les galetes de www.nauticadecor.com implantades en el seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert a la secció d'ajuda del seu navegador.

8-Exclusió de garanties i responsabilitat;
Nautica Decor no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web.
 • L'ús il · lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l'ordre públic, del Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

9-Durada;
La durada de la prestació del servei del Web i dels serveis és de caràcter indefinit.
Sense perjudici de l'anterior, Nautica Decor es reserva el dret a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició quarta.

10-Propietat Intelectual;

NAUTICADECOR és titular dels drets d'explotació de propietat intel · lectual i industrial d'aquest lloc web. NAUTICADECOR també és titular dels drets de propietat intel · lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles en aquest lloc web, o compte amb l'autorització necessària per a la seva utilització. L'accés, navegació i ús d'aquest lloc web per l'usuari no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial per part de NAUTICADECOR dels esmentats drets.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualsevol altra dada d'identificació dels drets de NAUTICADECOR o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació o d'identificació que puguin formar part dels continguts.

Igualment queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos a la pàgina web per a propòsits publicitaris o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de NAUTICADECOR o, si escau, del titular dels drets que correspongui.

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel · lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a NAUTICADECOR indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb què actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel · lectual i la seva ubicació en el Web.
 • Acreditació dels citats drets de propietat intel · lectual.
 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

11-Comunicacions per escrit i notificacions

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En utilitzar el lloc web NAUTICADECOR.COM, Vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres es realitzen per via electrònica.

A efectes contractuals, Vostè consenteix a utilitzar el correu electrònic com a mitjà de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D'acord amb el que s'ha disposat i llevat que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es publiquin al nostre lloc web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, n'hi haurà prou amb provar, en el cas d'una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

12-Dert de desistiment

Tots els productes comprats en NAUTICADECOR.COM podran ser retornats i reemborsats, sempre que vostè ens comuniqui la seva intenció de tornar el / s producte / s adquirit / s dins d'un termini màxim de 14 naturals comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

NAUTICADECOR.COM només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

 1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
 2. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa protectora en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa protectora amb la qual es va lliurar, el client haurà de tornar en una caixa protectora per tal que el producte arribi al magatzem de NAUTICADECOR.COM amb les màximes garanties possibles.
 3. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Després d'examinar l'article li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades, pel / s articles comprat / s. Només es retornarà l'import del / s article / s, mai el de les despeses d'enviament, reemborsament i embalatge de regal.

La devolució s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins el termini de 30 dies des de la data en què vostè ens va notificar la seva intenció de desistir. Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s'ha indicat anteriorment.

No és procedent el canvi o devolució d'aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte. Tampoc s'acceptarà la devolució d'articles personalitzats.

Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

13-Accesibilitat;
Nautica Decor desitja que totes les persones, independentment de la seva discapacitat, condició o equipament tecnològic poden accedir a un lloc web. Per a això, ha pres diverses mesures:

 • Programació del lloc seguint la recomanació sobre els Fulls d'Estil en Cascada, Nivell 2, del W3C
 • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla
 • Text alternatiu en les imatges